wersja do wydruku Aneta Nowak 25.03.2020 11:28

Przyjmowanie korespondencji w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu oraz Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu

ZARZĄDZENIE NR 6/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lublińcu z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie:     

przyjmowania korespondencji w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu oraz Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu

  

Na podstawie § 7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w związku z art. 21b ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 roku poz. 1398 ze zmianami) oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374), kierując się również zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, zarządzam, co następuje:

 

§1

W związku z zagrożeniem epidemicznym i w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2, od poniedziałku dnia 23 marca 2020 roku cała korespondencja w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu oraz Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu zostaje poddana 24 godzinnej kwarantannie.

§ 2

  1. Pracownicy przyjmujący korespondencję potwierdzają jej odbiór w dniu jej dostarczenia. Następnie korespondencja składowana jest w ustalonym miejscu, a jej otwarcie następuje po upływie 24 godzin od czasu jej przyjęcia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu i Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora”. Po otwarciu zgodnie z obowiązującymi procedurami korespondencja jest rejestrowana po czym wchodzi do obiegu.
  2. Pracownicy przyjmujący korespondencję w dniu jej dostarczenia zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej zapobiegającymi zarażeniem wirusem SARS-Co V-2.
  3. Dokumenty składane w skrzynce na listy umieszczonej przy wejściu do budynku również podlegają 24 godzinnej kwarantannie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjmowanie korespondencji w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu oraz Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Aneta Nowak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.03.2020 11:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż