wersja do wydruku Joanna Wicher 24.03.2020 09:42

Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok

       ZARZĄDZENIE NR 90/2020

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 23 MARCA 2020 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm. ) z a r z ą d z a co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2020r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia:

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych m.in. z tytułu :

 

  1. przeznaczenia z rezerwy celowej na wydatki oświatowe kwoty 215.800,00 (rozdz. 75818) na zabezpieczenie środków na planowane remonty w placówkach oświatowych w rozdziale 80101- kwota 151.500 zł, w rozdziale 80104- kwota 43.800 zł oraz rozdziale 80148- kwota 20.500 zł,

 

  1. przeznaczenia z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 15.000,00 zł (rozdz. 75818) na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w rozdziale 75421 w związku z zagrożeniem epidemiologicznym,

 

  1. realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.300,00 zł (rozdz. 85154) na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą Boronów z przeznaczeniem na świadczenie przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej
    i prawnej dla mieszkańców Gminy Boronów uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin
    i ofiar przemocy domowej.

 

§ 2

 

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2020r. wynosi:

 

po stronie dochodów 146.530.033,38 zł

po stronie wydatków 157.632.015,38 zł

deficyt budżetu 11.101.982,00 zł

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2020 09:42