wersja do wydruku Joanna Wicher 23.03.2020 09:21

ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 MARCA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.

      ZARZĄDZENIE NR 86/2020

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 16 MARCA 2020 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm. ) z a r z ą d z a co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2020r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia realizowanych w ramach zadań własnych z tytułu :

 

  1. przeznaczenia z rezerwy celowej na wydatki oświatowe kwoty 31.100,00 (rozdz. 75818) na zabezpieczenie środków na planowane remonty w placówkach oświatowych w rozdziale 8010 4 ,

 

  1. przeznaczenia z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 10.000,00 (rozdz. 75818) na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w rozdziale 75421 w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

 

 

§ 2

 

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2020r. wynosi:

 

po stronie dochodów 146.494.169,38 zł

po stronie wydatków 157.596.151,38 zł

deficyt budżetu 11.101.982,00 zł

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 MARCA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2020 09:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż