BURMISTRZ  MIASTA  LUBLIŃCA

informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 65)  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni, wykaz:

 

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

  • Działka nr 309/7 o pow. 0,0095 ha z karty mapy 1 Droniowiczki obręb Lubliniec zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/00014919/7 jako własność Gminy Lubliniec położona w Lublińcu przy ul. Żabiej. Dzierżawie podlegać będzie pow. 57 m2 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
  • Działki nr 509/6 o pow. 0,0093 ha i nr 3672/344 o pow. 0,0141 ha z karty mapy 7 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/00044516/1 jako własność Gminy Lubliniec. Dzierżawie podlegać będzie pow. 234 m2.

 

Nieruchomość przeznaczona do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego:

 

  • Działka nr 3391/64 o pow. 0,0214 ha z karty mapy 5 Droniowiczki obręb Lubliniec zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/00053256/6 jako własność Gminy Lubliniec w użytkowaniu wieczystym położona w Lublińcu przy ul. Droniowickiej.

 

Szczegółowych informacji związanych ze zbyciem powyższych nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu                          tel. 34/ 353 01 00 w. 127,129, e-mail: grunty@lubliniec.pl

Wykaz niniejszy opublikowany jest w BIP: www.lubliniec.bip.info.pl     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zbycia użytkownikowi wieczystemu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maria Pawełczyk
Data publikacji:18.03.2020 11:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Maria Pawełczyk
Data aktualizacji:18.03.2020 11:35