BURMISTRZ  MIASTA  LUBLIŃCA

 

informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 65)  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni, wykaz:

 

Nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej:

  • Działka nr 2038/109 o pow. 0,6851 ha z karty mapy 5 obręb Lubliniec zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/00049488/0 jako własność Gminy Lubliniec. Użyczeniu podlegać będzie pow. 0,6861 ha z przeznaczeniem jako tor dojazdowy do bocznicy Biorącego w użyczenie.

 

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

  • Działka nr 2524/182 o pow. 0,0260 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/00017964/8 jako własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Pokoju. Dzierżawie podlegać będzie pow. 125 m2 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
  • Część działki nr 1361/0361 o pow. 0,1743 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00036680 jako własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Ligonia. Dzierżawie podlegać będzie pow. 21 m2 łącznie z przeznaczeniem pod stanowisko garażowe i wiatę.
  • Część działki nr 1006/315 o pow. 0,2950 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00036904/9 jako własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. P. Stalmacha. Dzierżawie podlegać będzie pow. 18 m2 z przeznaczeniem pod posadowienie garażu blaszanego.

 

Szczegółowych informacji związanych ze zbyciem powyższych nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego                    w Lublińcu tel. 34/ 353 01 00 w. 127,129, e-mail: grunty@lubliniec.pl

Wykaz niniejszy opublikowany jest w BIP: www.lubliniec.bip.info.pl     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maria Pawełczyk
Data publikacji:26.02.2020 09:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Maria Pawełczyk
Data aktualizacji:26.02.2020 09:36