wersja do wydruku Joanna Wicher 14.02.2020 14:38

ZARZĄDZENIE NR 35/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 35/2020

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

z dnia 31 stycznia 2020 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz.1843) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec, powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 

  1. Cezary Sękowski – Przewodniczący

  2. Jolanta Wilkowicz-Matusiak – członek

  3. Alina Gansiniec - członek

  4. Mieczysław Dłubała – członek

  5. Marta Widera – członek

 

§ 2

 

Szczegółowy tryb pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 60/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 marca 2015 r.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 35/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.02.2020 14:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż