wersja do wydruku Joanna Wicher 14.02.2020 14:12

ZARZĄDZENIE NR 29 /2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 STYCZNIA 2020 R. w sprawie: prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

ZARZĄDZENIE NR 29 /2020

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 28 STYCZNIA 2020 R.

 

w sprawie: prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca na podstawie art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. , poz. 2010 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

 

§ 1

  1. Ustalam w Urzędzie Miejskim w Lublińcu sposób prowadzenia:

    1. ewidencji zbiorników bezodpływowych

    2. ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

  2. W Urzędzie Miejskim w Lublińcu ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzi się w formie elektronicznej.

§ 2

Ewidencje, o których mowa w § 1 zawierają informacje o:

  1. adresie nieruchomości lub nr ewidencyjnym działki;

  2. pojemności zbiornika bezodpływowego w m3;

  3. danych technicznych i parametrów oczyszczalni ścieków (pojemność w m3, wydajność w m3/dobę, typ oczyszczalni).

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Komunalnego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 29 /2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 STYCZNIA 2020 R. w sprawie: prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.02.2020 14:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż