Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Wojskowego Klubu Biegacza META

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Lublińca przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Wojskowego Klubu Biegacza

META

 

na realizację zadania publicznego

 

IV Setka Komandosa

 

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Miejskiego na adres: Urząd Miejski Lubliniec ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub na adres e-mail: ngo@lubliniec.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 19.02.2020 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Wojskowego Klubu Biegacza META
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Monika Breguła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.02.2020 08:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż