BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA

informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 65) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni, wykaz:

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

  • część działki nr 3381/33 o pow. 0,2901 ha z karty mapy 2 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00058701/6 jako własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej. Dzierżawie podlegać będzie powierzchnia 21 m2 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 22-26 w Lublińcu na polepszenie warunków zagospodarowania działki tejże Wspólnoty;

  • część działki nr 3257/344 o pow. 0,4510 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00038297/4 jako własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej. Dzierżawie podlegać będzie powierzchnia 495 m2 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Lublińcu oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 27A w Lublińcu na polepszenie warunków zagospodarowania działek tychże Wspólnot;

  • część działki nr 2230/180 o pow. 0,5861 ha z karty mapy 4 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00035201/4 jako własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Oświęcimskiej. Dzierżawie podlegać będzie powierzchnia 1.210 m2 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Oświęcimskiej 16 w Lublińcu na polepszenie warunków zagospodarowania działki tejże Wspólnoty;

  • część działki nr 3783/68 o pow. 0,0973 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00039592/9 jako własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego. Dzierżawie podlegać będzie powierzchnia 340 m2 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 10-12 w Lublińcu na polepszenie warunków zagospodarowania działki tejże Wspólnoty;

  • część działki nr 2849/170 o pow. 2,8978 ha z karty mapy 4 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00058866/0 jako własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy ZHP. Dzierżawie podlegać będzie powierzchnia 683 m2 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ZHP 4 w Lublińcu na polepszenie warunków zagospodarowania działki tejże Wspólnoty;

  • część działki nr 3785/68 o pow. 0,0027 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00039592/9 jako własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego. Dzierżawie podlegać będzie powierzchnia 27 m2 zabudowana garażem murowanym..

Szczegółowych informacji związanych z dzierżawą nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu tel. 34/ 353 01 00 w. 127,129, e-mail: grunty@lubliniec.pl

Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest w BIP: www.lubliniec.bip.info.pl

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Sylwia Dziuk
Data publikacji:29.01.2020 13:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Dziuk
Data aktualizacji:29.01.2020 13:17