BURMISTRZ  MIASTA  LUBLIŃCA

informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn.zm.)  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy informacyjnej  wywieszony został na okres 21 dni, tj. od 08 stycznia 2020r. do 28 stycznia 2020r., wykaz nieruchomości lokalowych zbywanych:

  1.  w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 3 o pow. 67,17 m2 położony w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Lublińcu. Na działce oznaczonej     w ewidencji gruntów nr 3495/33 z km 2 obręb Lubliniec, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00036418/5
  2. w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 12 o pow.      51,40 m2 położony w budynku przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu. Na działkach oznaczonych  w ewidencji gruntów nr 3056/10, 3609/13 i 3610/13 z km 6 obręb Lubliniec, opisanych   w księdze wieczystej CZ1L/00051470/8

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą nieruchomości lokalowych udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego  w Lublińcu tel. 34/ 353 01 00 w. 127,129, e-mail: grunty@lubliniec.pl

Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest w BIP: www.lubliniec.bip.info.pl           

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:08.01.2020 13:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:08.01.2020 13:00