ZARZĄDZENIE NR 311/2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 23 GRUDNIA 2019 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm. ) z a r z ą d z a co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2019r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia realizowanych w ramach zadań własnych, zadań zleconych oraz zadań dotyczących umów lub porozumień z j.s.t. między innymi z tytułu dotacji pochodzącej ze środków budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 1.300,00zł (80146) z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału nauczyciela w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie.

 

 

 

§ 2

 

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2019r. wynosi:

 

po stronie dochodów 124.627.764,91 zł

po stronie wydatków 133.125.369,91 zł

deficyt budżetu 8.497.605,00 zł

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 311/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 GRUDNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:31.12.2019 13:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:31.12.2019 13:53