Zarządzenie Nr 293/2019

Burmistrza Miasta Lublińca
z  dnia 3 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia  22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2020 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 499 t.j.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Pozytywnie opiniuję projekt uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 22 listopada 2019 r.  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  Powiatu Lublinieckiego w 2020 roku.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 293/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2020 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:16.12.2019 13:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:16.12.2019 13:39