BURMISTRZ  MIASTA  LUBLIŃCA

informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn.zm.)  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy informacyjnej  wywieszony został na okres 21 dni, tj. od 11 grudnia 2019r. do 31 grudnia 2019r., wykaz nieruchomości lokalowej zbywany w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:

  • lokal mieszkalny nr 1 o pow. 111,80 m2 położony w budynku przy ul. Pusta Kuźnica 20   w Lublińcu. Na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 257/8 z km 1 Pusta Kuźnica obręb Kokotek, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00056308/7.

 

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą lokalu udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu   tel. 34/ 353 01 00 w. 127,129, e-mail: grunty@lubliniec.pl

Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest w BIP: www.lubliniec.bip.info.pl           

          

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:11.12.2019 10:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:11.12.2019 10:57