ZARZĄDZENIE Nr 286 / 2019

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA 25 LISTOPADA 2019 ROKU

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 222/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu

 

 

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019r. Poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2019r. poz 351)

 

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 222/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Powołuję stałą komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 

1. Marcin Śleziona – Przewodniczący

2. Ewa Kozłowska – Zastępca Przewodniczącego

3. Aleksandra Furmann – Członek

4. Monika Breguła – Członek 

5. Marta Widera – Członek

6. Grzegorz Wilk – Członek

 

do przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Lublińcu inwentaryzacji rocznej według stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego”.

 

 

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia nie ulegają zmianie.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr 286 / 2019 BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA Z  DNIA 25 LISTOPADA 2019 ROKU  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 222/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu  
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:04.12.2019 12:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:04.12.2019 12:21