ZARZĄDZENIE NR 280 /2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

z dnia 12 listopada 2019r.

 

zmieniające Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze zmianami.

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1282) zarządzam, co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 31/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r., po podaniu do publicznej wiadomości pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu poprzez wyłożenie do wglądu w komórce właściwej do spraw kadr i zamieszczenie w Intranecie.

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 280 /2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze zmianami.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:19.11.2019 11:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:19.11.2019 11:03