Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r, poz. 688, ze zm.), do konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie:

  1. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok;

  1. opłaty targowej na 2020 rok;

  1. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok;


 

  1. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
    na 2020 rok;

  1. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

 

Uwagi można zgłaszać drogą elektroniczną: e-mail podatki@lubliniec.pl oraz drogą pocztową: Urząd Miejski ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec w terminie od 23.10.2019r. do 31.10.2019r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: 1. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; 2. opłaty targowej na 2020 rok;3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok; 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok; 5. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Data publikacji:22.10.2019 11:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:22.10.2019 14:30