BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA

informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r., Poz. 2204 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy ogłoszeń II piętro, od dnia 1.10.2019r., wywieszony został na okres 21 dni wykaz :

  • nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, zbywanych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

-działka nr 1414/51 o pow. 0,0758 ha z km 1 obręb Lubliniec, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00051246/9, położona w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny,

-działka nr 1415/51 o pow. 0,0683 ha z km 1 obręb Lubliniec, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00051246/9, położona w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny,

-działka nr 1416/51 o pow. 0,0676 ha z km 1 obręb Lubliniec, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00051246/9, położona w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny,

-działka nr 1417/51 o pow. 0,0654 ha z km 1 obręb Lubliniec, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00051246/9, położona w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny,

-działka nr 3753/275 o pow. 0,0147 ha z km 2 obręb Lubliniec, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00032900/3, położona w Lublińcu przy ul. Pasiecznej.

  • nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, zbywanej w trybie bezprzetargowym:   - działka nr 492/133 o pow. 0,0007 ha z km 3 obręb Lubliniec, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00056822/6, położona w Lublińcu przy Placu Kościuszki.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w § 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r., Poz. 2204 ze zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 do dnia 12 listopada 2019r.


 

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą powyższych nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu tel. 34/ 353 01 00 w. 127,128. e-mail: grunty@lubliniec.pl

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Lublińcu przy ul. Hadyny, Kościuszki, Pasieczna.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:03.10.2019 14:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:03.10.2019 14:55