Lubliniec, dnia 28.03.2006r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Zarząd Gospodarki  Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
ul. Piłsudskiego 9, działając na podstawie art.39 Prawa zamówień publicznych, ogłasza  przetarg  nieograniczony do 60.000 EURO na dostawę wodomierzy.
 

 1. Przedmiotem zamówienia  jest  zakup wodomierzy w ilości do 700 szt.  :  

-          wodomierz dom. DN 15 JS,  qp = 1,5 m3/h

-        wodomierz dom. DN 20 JS,  qp = 2,5 m3/h  wraz  z przedłużkami L = 60 +     uszczelki                                                                                    

-        wodomierz  DN 25 WS,        qp = 3,5 m3/h  wraz  z łączkami, przedłużka + uszczelki                                                                                             

-         wodomierz  DN 50 WS,        qp = 15 m3/h, kołnierzowy

-         wodomierz  DN 80 WS,        qp = 30 m3/h, kołnierzowy                  

-         wodomierz  DN 100 WS,      qp = 50 m3/h, kołnierzowy.                

    

Uwagi :    wodomierze z całkowicie suchobieżnym liczydłem i do zimnej wody.  

 2. Termin realizacji dostawy do dnia 31. 12. 2006r.

 

 3. Kryterium oceny złożonych ofert :

 

-      cena, za jaką zostanie zrealizowane zamówienie     -   80%

-      warunki gwarancji                                                 -   20%

 4.  Termin składania ofert :

     

-         oferty należy składać  w  nieprzejrzystych, zapieczętowanych kopertach   opatrzonych hasłem : "Oferta przetargowa na wodomierze” w siedzibie Zamawiającego : Lubliniec, ul. Piłsudskiego  9, pokój nr  8  do dnia 12. 04. 2006r. do godz. 9.45.

-         otwarcie ofert nastąpi dnia 12. 04. 2006r. o godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.

-         specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego /pokój nr 9/, pocztą lub e-mail : zgklic@wp.pl.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu na zakup 700 szt. wodomierzy.
Podmiot udostępniający informację:Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 42-700 Lubliniec, ul. Spokojna 2
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:28.03.2006 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak