BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA

informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r., Poz. 2204 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy ogłoszeń II piętro, wywieszony został na okres 21 dni wykaz :

nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, zbywanej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:

  1. lokal mieszkalny nr 50 o pow. 35,59 m2 położony w budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 7 w Lublińcu, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1921/170 i 1923/170 z km 4 obręb Lubliniec, opisanych w księdze wieczystej CZ1L/00028440/9.

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą powyższych nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu tel. 34/ 353 01 00 w. 127,128. e-mail: grunty@lubliniec.pl


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży Wojska Polskiego 7/50.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:30.08.2019 12:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:30.08.2019 12:54