OBWIESZCZENIE

STAROSTY LUBLINIECKIEGO

WB.6740.1.1.2019 z dnia 23 sierpnia 2019r.

o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474) zawiadamia się, że w dniu 23 sierpnia 2019r. Starosta Lubliniecki na wniosek złożony w dniu 11 czerwca 2019r. przez Gminę Lubliniec reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Lublińca – Pana Edwarda Maniurę, z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, uzupełnionym w dniu 17 lipca 2019r, wydał decyzję, Nr 1/2019, znak: WB.6740.1.1.2019 zezwalającą Gminie Lubliniec na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego, na dz. o nr ew.:

  • będących własnością Gminy Lubliniec:

149, 147, 772/14, 652/15, 146, 1043/17, 145, 579/18, 692/21, 988/21, 144, 143, 962/34, 148, 1117/43, 572/43, obręb 0003 Steblów, Gmina Lubliniec,

  • przechodzących z mocy prawa w całości na własność Gminy Lubliniec:

780/17 i 941/25 obręb 0003 Steblów, Gmina Lubliniec,

  • na działkach powstałych w wyniku podziału działek pierwotnych przechodzących z mocy prawa na własność Gminy Lubliniec (zgodnie z podziałem określonym w ust. 5 litera a) decyzji:

1308/11, 1306/12, 1304/12, 1302/13, 1244/14, 1219/16, 1221/16, 1223/17, 1225/17, 1227/18, 1230/19, 1232/19, 1264/20, 1266/20, 1236/26, 1238/26, 1240/26, 1246/29, 1248/29, 1250/30, 1270/31, 1252/43, 1254/43, 1256/43, 1258/43, 1260/43, 1262/43, 1205/45, 1207/45, 1300/45, 1298/45, 1296/46, 1294/46, 1292/46, oraz 3038/523, obręb 0006 Lubecko, Gmina Kochanowice.

  • na działkach Gminy Lubliniec (zgodnie z podziałem określonym w ust. 5 litera b) decyzji:

1234/25, 1242/27, obręb 0003 Steblów, Gmina Lubliniec,

  • na działkach położonych poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi granice pasa drogowego:

169/142, 168/142, 1093/102, 1229/18 (powstałej z podziału działki o nr ew. 378/18) obręb 0003 Steblów, Gmina Lubliniec oraz 1467/801 obręb 0006 Lubecko, Gmina Kochanowice.

 

Równocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7 (pok. 23).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.1.2019 z dnia 23 sierpnia 2019r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Data publikacji:29.08.2019 09:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:29.08.2019 09:21