Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.35.2019 z dnia 1 lipca 2019r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 906 od km 0+624,67 do km 0+844,12 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu drogowego w km 0+729, realizowana w ramach zadania p.n.: Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w m. Lubliniec"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Śleziona
Data publikacji:09.07.2019 09:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Śleziona
Data aktualizacji:09.07.2019 09:35