Lubliniec, dnia 02.03.2006r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

            Zarząd  Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu  działając na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r., nr 19, poz.177 z późn. zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na usługi ślusarsko – mechaniczne .

I.   Oferta powinna zawierać :

 

II.   Umowa na w/w usługi będzie zawarta na okres do dnia 31.12.2006r.

III.   Kryterium oceny złożonych ofert :

         -   cena za 1 roboczogodzinę                        -    100%.       

IV.  Termin  składania ofert :

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu na roboty ślusarko-mechaniczne.
Podmiot udostępniający informację:Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 42-700 Lubliniec, ul. Spokojna 2
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:02.03.2006 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:02.03.2006 14:40