Lubliniec, dnia 01.03.2006r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

            Zarząd  Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu  działając na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r., nr 19, poz.177 z późn. zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na usługi transportowe.

I.    Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe :

             -  usługa koparką o pojemności łyżki 0,15 m3

             -  usługa koparką o pojemności łyżki 0.25 m3

             -  usługa koparką o pojemności łyżki 0.40 m3

             -  usługa koparką o pojemności łyżki 0,60 m3

             -  usługa transportowa ciągnikiem z przyczepą  lub z innym osprzętem.

Każdy z przedmiotów przetargu jest niezależny, wobec tego oferta nie musi być składana na wszystkie elementy ujęte w pkt. 2.

II.    Kryterium oceny złożonych ofert :

        1. cena za 1 mg pracy sprzętu                                                            -   70%

        2. cena za 1 mg postoju sprzętu                                                         -   10 %

        3. dyspozycyjność, tj. wykonanie usługi o każdej porze dnia

             tygodnia w przypadku wystąpienia  awarii wodociągowej

             lub kanalizacyjnej, lub innych zdarzeń losowych                            -   20%

III.  Termin wykonywania usługi do dnia 31.12.2006r.

IV.  Termin  składania ofert :

1.   Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zapieczętowanych kopertach opatrzonych hasłem : „Oferta na usługi transportowe” w siedzibie Zamawiającego : Lubliniec,
ul. Piłsudskiego 9, pokój nr 8 do dnia  15. 03. 2006r. do godz. 9.45.

2.   Otwarcie ofert nastąpi dnia 15. 03. 2006r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.

3.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub pocztą.

4.   Ze względu na dyspozycyjność, będą rozpatrywane tylko oferty z powiatu lublinieckiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu na usługi transportowe.
Podmiot udostępniający informację:Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 42-700 Lubliniec, ul. Spokojna 2
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:02.03.2006 14:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:02.03.2006 14:25