Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kokotek i Steblów

Lubliniec 14.02.2006r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca dla terenu dzielnicy Kokotek i dzielnicy Steblów.

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu nr 190/XIV/ 03 z dnia 30.10.2003r. oraz 191/XIV/03 z dnia 30.10.2003r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca obejmującego obszar dzielnicy Kokotek i dzielnicy Steblów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.03.2006r. do 04.04.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 ( II piętro, pokój nr 26 ) w dniach pracy Urzędu, w godz. od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.03.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 ( I piętro, pokój nr 11) o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lublińca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2006r.

 

Burmistrz Miasta Lublińca

mgr Józef Kazik

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kokotek i Steblów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Rafał Popiołek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2006 09:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.