Spółka występuje o zebranie ofert i dokonanie analiz związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych.

Pismo w tym zakresie nie zostało uznane za petycję.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1123 ze zmianami) przedmiotem petycji moze być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjecia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się z zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Przedmiotem petycji nie jest zatem zbieranie ofert i prowadzenie analiz.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Petycja z dnia 28-05-2019 - Koszty użytkowania służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Śleziona
Data publikacji:05.06.2019 10:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Mariusz Koziński
Data aktualizacji:22.07.2019 13:17