wersja do wydruku Joanna Wicher 21.05.2019 13:17

Zarządzenie Nr 119 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu

Zarządzenie Nr 119 /2019

            Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 17 maja 2019r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu

 

 

 

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2017r., poz. 1587), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506) z a r z ą d z a m , co następuje:

 

 

§ 1

 

Zatwierdzam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32, 42-700 Lubliniec, ogłoszony Zarządzeniem Nr 91/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu i przeprowadzony na posiedzeniu w dniu 13 maja 2019r. przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 108 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Zwycięstwa 32 w Lublińcu.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 119 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2019 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż