wersja do wydruku Joanna Wicher 21.05.2019 12:37

Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.

Zarządzenie Nr 116/2019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 2 maja 2019r.

 

w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

stanowiącej własność gminy Lubliniec.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. Poz. 506.) oraz art. 13 ust.1, art. 28 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r., Poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Nr 74/VII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do zbycia oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości działki nr 503/251 o pow. 0,0045 ha z km 4 obręb Lubliniec, położonej przy ul. PADEREWSKIEGO, szczegółowo opisanej w załączniku do niniejszego zarządzenia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych-działek nr 502/251, nr 504/251,nr 679/176, nr 2398/176 z km 4 obręb Lubliniec.

 

 

 

§ 2

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w § 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r., Poz. 2204 ze zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5

do dnia 14 CZERWCA 2019r.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2019 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż