wersja do wydruku Joanna Wicher 21.05.2019 12:26

ZARZĄDZENIE NR 115/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 MAJA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

       ZARZĄDZENIE NR 115/2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 02 MAJA 2019 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r. poz.506 ) z a r z ą d z a co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2019r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia:

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych z tytułu :

 

  1. przeznaczenia z rezerwy celowej na wydatki oświatowe kwoty 80.300,00 (rozdz. 75818) na zabezpieczenie środków na planowane remonty w placówkach oświatowych w rozdziale 80101 – kwota 21.000,00 zł i rozdziale 80104 kwota 59.300,00 zł.

 

  1. przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 21.000,00 (rozdz. 75818) na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu w rozdziale 92605.

 

  1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.5.2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. o kwotę 20.584,93 zł (rozdz. 01095) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę
    w I terminie płatniczym.

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2019r. wynosi:

 

po stronie dochodów 116.471.811,70 zł

po stronie wydatków 124.375.042,70 zł

deficyt budżetu 7.903.231,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 115/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 MAJA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2019 12:26