wersja do wydruku Joanna Wicher 21.05.2019 12:22

ZARZĄDZENIE NR 114/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 MAJA 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec

ZARZĄDZENIE NR 114/2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 02 MAJA 2019r.

 

w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 201
8 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Na wniosek dyrektorów przedszkoli i rad rodziców, ustalam w roku szkolnym 2018/2019 przerwy w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego dla:

 

1) Przedszkola Miejskiego Nr 1 w terminie: 02.05.2019r.

2) Przedszkola Miejskiego Nr 2 w terminie: 02.05.2019r.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli wymienionych w § 1.

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 114/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 MAJA 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2019 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż