Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:09.05.2019 13:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:09.05.2019 13:09