INFORMACJA

 

dotycząca wyniku przetargu rozpatrzonego w dniu 17 kwietnia 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5.

 

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r., Poz. 1490 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta Lublińca informuje, że odnośnie:

 

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1408/51 o pow. 0,4099 ha z km 1 obręb Lubliniec, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.

 

wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu.

 

 

 

 

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 18 kwietnia do 24 kwietnia 2019r.

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. dz 1408/51 w Lublińcu przy ul. W Kilara.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:17.04.2019 14:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:17.04.2019 14:24