wersja do wydruku Joanna Wicher 02.04.2019 09:27

ZARZĄDZENIE NR 76/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu

ZARZĄDZENIE NR 76/2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 14 marca 2019r.

 

 

 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu

 

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316) po uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu zarządzam, co następuje:

 

 

§1

Ustala się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


 

§2

1. Traci moc Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu oraz Zarządzenie zmieniające Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 stycznia 2019r.

2. Zachowuje moc obowiązującą Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 76/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2019 09:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż