wersja do wydruku Joanna Wicher 05.03.2019 09:20

ZARZĄDZENIE NR 55/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 LUTEGO 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu

ZARZĄDZENIE NR 55/2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 18 LUTEGO 2019r.

 

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Wyznaczam Panią Janinę Kopyto zatrudnioną na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Lublińcu, zwanym dalej "Przedszkolem", do zastępowania Pani Marioli Dylak - Skawińskiejdyrektora Przedszkola - w przypadku jej nieobecności.
     

  2. Okres powierzenia zastępstwa dyrektora Przedszkola jest oznaczony i trwa od 18.02.2019r. do czasu powrotu wyznaczonego zastępcy Pani Katarzyny Staleronka, powołanej zarządzeniem nr 260/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 grudnia 2018r.

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 55/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 LUTEGO 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2019 09:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż