wersja do wydruku Marcin Kazuch 01.03.2019 12:07

Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Polskiego Czerwonego Krzyża

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Lublińca przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert


Polskiego Czerwonego Krzyża


na realizację zadania publicznego

Organizacja Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK i Rejonowej Olimpiady pt. Mały Ratownik PCK

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Miejskiego na adres: Urząd Miejski Lubliniec ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub na adres e-mail: ngo2@lubliniec.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 08.03.2019 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Polskiego Czerwonego Krzyża
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2019 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż