wersja do wydruku Joanna Wicher 11.02.2019 09:18

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.

Zarządzenie Nr 47/2019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 6 lutego 2019r.

 

 

w sprawie

nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.

 

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., Poz. 994 ze zm.), art 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r., Poz. 2204 ze zm.) w wykonaniu Uchwały Nr 533/LII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Nabyć odpłatnie do zasobu Gminy Lubliniec, udział:

 

332/20736 części od Pana xxxxxxx za cenę 2.161,50 zł

w nieruchomościach gruntowych stanowiących działki nr 267 i nr 268 o łącznej powierzchni 0,0750 ha, z karty mapy 2 obręb Lubliniec, opisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/0000xxxxxx.

 

§ 2

 

Udział nabywany jest w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości na których zrealizowany został przez Gminę Lubliniec cel publiczny – budowa trasy śródmiejskiej - Aleja Solidarności.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2019 09:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż