wersja do wydruku Joanna Wicher 07.02.2019 12:49

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 STYCZNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

      ZARZĄDZENIE NR 45/2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 30 STYCZNIA 2019 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn. zm) z a rz ą dz a co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2019r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia realizowanych
w ramach
zadań własnych .

 

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2019r. wynosi:

 

po stronie dochodów 114.208.579,17 zł

po stronie wydatków 121.511.810,17 zł

deficyt budżetu 7.303.231,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 45/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 STYCZNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2019 12:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż