wersja do wydruku Joanna Wicher 07.02.2019 12:47

Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zarządzenie Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13
w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku


 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art. 13, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) i § 2 uchwały Nr 48/VIII/90 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie zasad nawiązywania stosunków najmu i ustalenia wysokości czynszów najmu za komunalne lokale użytkowe w Lublińcu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Oddać w najem w trybie bezprzetargowym od dnia 1 marca 2019 r. na okres 1 roku lokal użytkowy położony przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu o powierzchni 33,77 m2, na rzecz Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

  2. Ustalić czynsz w wysokości 20,00 zł netto miesięcznie przez okres wskazany w ust. 1. Niezależnie od powyższej opłaty, najemca zobowiązany jest pokryć koszty eksploatacji lokalu w okresie najmu.

  3. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym stanowi
    załącznik do niniejszego zarządzenia i opublikowany będzie w dniach od 01 lutego 2019 r. do 21 lutego 2019 r.

  4. Szczegółowe postanowienia regulujące najem określi umowa.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2019 12:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż