wersja do wydruku Joanna Wicher 07.02.2019 12:44

ZARZĄDZENIE NR 43 / 2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

ZARZĄDZENIE NR 43 / 2019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 30 stycznia 2019r.

 

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) powołuję Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego i zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

W skład Komisji powołuję następujące osoby :

  1. mgr inż. arch. Zemaryalai Rafik rekomendowany przez Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą w Katowicach – przewodniczący komisji

  2. mgr inż arch. Bożena Konieczny rekomendowana przez Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą w Katowicach – z-ca przewodniczącego komisji

  3. mgr inż arch. Anna Kłoszewska - Wanik rekomendowana przez Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą w Katowicach – członek komisji

  4. mgr inż. Tomasz Klecha członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach – członek komisji

  5. mgr inż. arch. Krzysztof Sikora rekomendowany przez Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą w Katowicach – członek komisji

  6. mgr inż. Ewa Kozłowska - sekretarz komisji

 

§ 2

 

Organizację i tryb działania Komisji określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie NR 24/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 stycznia 2016r.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 43 / 2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2019 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż