wersja do wydruku Joanna Wicher 07.02.2019 12:40

ZARZĄDZENIE NR 42/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec.

ZARZĄDZENIE NR 42/2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

z dnia 29 stycznia 2019r.

 

 

 

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 42/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2019 12:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż