wersja do wydruku Joanna Wicher 07.02.2019 12:37

Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Zarządzenie Nr 41/2019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 28 stycznia 2019r.

 

w sprawie

 

ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej

przeznaczonej do sprzedaży

w drodze III przetargu ustnego,

ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

 


 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., Poz. 994 ze zm.) oraz art. 39 ust.2, art. 67 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r., Poz. 2204 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1

Wobec negatywnego wyniku II przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

nr 1511/51 o pow. 0,0060 ha z km 1 obręb Lubliniec

nr 3729/56 o pow. 0,0324 ha z km 2 obręb Lubliniec,

opisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00032900/3 jako własność Gminy Lubliniec

 

przeprowadzony zostanie III przetarg, gdzie cena wywoławcza wynosić będzie:

 

40.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek vat w wysokości 23%


 


 

§ 2

III przetarg przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Nr 20/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 stycznia 2015r.

 

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2019 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż