wersja do wydruku Joanna Wicher 06.02.2019 14:41

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 STYCZNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

      ZARZĄDZENIE NR 40/2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 25 STYCZNIA 2019 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn. zm) z a rz ą dz a co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2019r. zgodnie z Załącznikami 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych
w ramach
zadań własnych i zleconych z tytułu :

 

zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.2.2019 z dnia 21 stycznia 2019r. o kwotę 3.538,17 zł (rozdz. 85215) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

 

 

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2019r. wynosi:

 

po stronie dochodów 114.208.579,17 zł

po stronie wydatków 121.511.810,17 zł

deficyt budżetu 7.303.231,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 STYCZNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2019 14:41