wersja do wydruku Joanna Wicher 06.02.2019 14:20

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 STYCZNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

ZARZĄDZENIE NR 36/2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 24 STYCZNIA 2019 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

 

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077 z późn.zm.) zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Załączniki do Uchwały Nr 29/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia
2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec:

  1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2035, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, tj. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2032,

  2. Załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 STYCZNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2019 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż