wersja do wydruku Joanna Wicher 28.01.2019 14:19

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości budynkowej położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 48 na rzecz Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu.

Zarządzenie Nr 34/2019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 22 stycznia 2019 r.

 

 

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości budynkowej położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 48 na rzecz Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204 ) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

Oddać w użyczenie Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu, na czas nieoznaczony, pomieszczenia lokalu niemieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 126,95 m2 położonego na I piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 48.

 

§ 2

Pomieszczenia będące przedmiotem użyczenia przeznacza się na realizację zadań statutowych Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu

 

§ 3

Szczegółowe zasady użyczenia zostaną określone w umowie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości budynkowej położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 48 na rzecz Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2019 14:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż