Lista osób (podmiotów)

zakwalifikowanych do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej, wyznaczonego na dzień 23 stycznia 2019r.

 

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych,

działek nr 257/60 i nr 359/60 z km 9 obręb Lubliniec

 

W dniu 21.01.2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 20/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 stycznia 2015r. dokonała stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia przetargu i ustaliła, że do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej z a k w a l i f i k o w a n a  została :

1/ LGK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - właściciel nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 359/60 z km 9 obręb Lubliniec w księdze wieczystej nr CZ1L/00049072/1

która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj:

  • na koncie Urzędu Miejskiego w Lublińcu odnotowano wpłatę wadium (wpływ dnia 4.01.2019r.) w wymaganym terminie tj do dnia 16.01.2019r.

  • dokonała zgłoszenia udziału w przetargu (wpływ 4.01.2019r.) w wymaganym terminie tj. do dnia 16.01.2019r.

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Lista podmiotów zakwalifikowanych do I przetargu ustneg przy ul. M.C. Skłodowskiej, wyznaczonego na dzień 23 stycznia 2019r.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:23.01.2019 10:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:23.01.2019 10:20