INFORMACJA

dotycząca wyniku przetargu rozpatrzonego

w dniu 10 stycznia 2019r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r., Poz. 1490 ze zm.) informuję, że odnośnie

 

I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3011/3 o pow. 0,0505 ha z km 6 obręb Lubliniec oraz 2/3 udziału w prawie własności działki nr 3010/3 o pow. 0,0323 ha z km 6 obręb Lubliniec stanowiącej drogę wewnętrzną opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00035270/8, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza

 

wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu.

 

 

 

 

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 10.01.2019 do dnia 16.01.2019r.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan GRAJCAR

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:informacja negatywna dot.I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3011/3 o pow. 0,0505 ha z km 6 obręb Lubliniec oraz 2/3 udziału w prawie własności działki nr 3010/3 o pow. 0,0323 ha, położonych w L-cu przy ul. Mickiewicza.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:10.01.2019 13:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:10.01.2019 13:06