Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr 25/II/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bogusława Bykowska
Data publikacji:06.12.2018 13:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bogusława Bykowska
Data aktualizacji:06.12.2018 13:38