Lubliniec, dnia 29.11.2018r.

 

 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

wyników przetargu nieograniczonego z dnia 29.11.2018r. na odwodnienie osadu przefermentowanego na Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2

 

  1. W przetargu nieograniczonym j.w. wzięła udział firma :                                                              

       a) FILTECH

    Technika Odwadniania Osadów Sp. z o.o.

    46-073 Chróścina Opolska, ul. Kolejowa 27a

  •  streszczenie oceny oferty  :

           kryterium cenowe         :   93 pkt.

 

      b) „HYDRO - SYSTEM”

           Jakub Barański

           02-629 Warszawa, ul. Pilicka 5  :

  • streszczenie oceny oferty  :

         kryterium cenowe         :   100 pkt.

  1. W wyniku przeprowadzonego przetargu, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma :

 

„HYDRO-SYSTEM”

Jakub Barański

ul. Pilicka 5

02-629  W A R S Z A W A

 

cena brutto, za jaką zostanie zrealizowane zamówienie wynosi  : 

729.000 zł

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU na odwodnienie osadu
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:30.11.2018 07:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:30.11.2018 07:37