INFORMACJA dot. WYNIKU PRZETARGU

rozstrzygniętego w dniu 14 listopada 2018r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

 

IV przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Wojciecha Kilara i płk. Wacława Wilniewczyca, stanowiącej:

 

1/ działkę nr 1293/51 o pow. 0,0686 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec

wynik jest negatywny

 

 

III przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Stanisława Hadyny stanowiacej:

 

1/ działkę nr 1419/51 o pow. 0,0662 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec

 

wynik jest negatywny

 

 

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 22-28 LISTOPADA 2018r.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 

Jan GRAJCAR

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. IV przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Wojciecha Kilara i płk. Wacława Wilniewczyca.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:22.11.2018 10:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:22.11.2018 10:25