INFORMACJA dot. WYNIKU PRZETARGU

rozstrzygniętego w dniu 14 listopada 2018r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

 

IV przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Wojciecha Kilara i płk. Wacława Wilniewczyca, stanowiącej:

 

działkę gruntu nr 1300/51 o pow. 0,0651 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec

zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec.

 

wynik jest pozytywny

 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu 1

 

Cena wywoławcza nieruchomości 63.000,oo zł netto + 23% podatku vat

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 63.630,oo zł netto + 23% podatku vat

 

Zwycięzcy przetargu oraz nabywcy wyżej opisanej nieruchomości to:

 

Anna TRZĘSIOK-HOMONCIK i Rafał HOMONCIK

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 22-28 LISTOPADA 2018r.

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan GRAJCAR

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja pozytywna dot. IV przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Wojciecha Kilara i płk. Wacława Wilniewczyca.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:22.11.2018 09:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:22.11.2018 09:58