INFORMACJA dot. WYNIKU PRZETARGU

rozstrzygniętego w dniu 30 października 2018r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

 

I przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr:

1481/51 z km 1 obręb Lubliniec oraz 3630/56, 2837/56, 2838/56 z km 2 obręb Lubliniec na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej stanowiącej:

 

działkę nr 1511/51 o pow. 0,0060 ha z km 1 obręb Lubliniec i działkę nr 3729/56 o pow. 0,0324 ha z km 2 obręb Lubliniec, opisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00032900/3 jako własność Gminy Lubliniec

 

wynik jest negatywny

 

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 7-13 listopada 2018r.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan GRAJCAR

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna odnośnie I przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr: 1481/51 z km 1 obręb Lubliniec oraz 3630/56, 2837/56, 2838/56 z km 2 obręb Lubliniec na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:21.11.2018 13:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:21.11.2018 13:15